Artiklar

Ingen artikel matchade din sökning
Kategorier

Ingen kategori matchade din sökning
varumärken

Inget varumärken matchade din sökning

Butikssidor / Elmelid Musik / Kontakta Oss

För att komma till butiken ring 0413 - 55 99 33


Kontaktuppgifter för personal:

Tomas Elmelid           Per Flintvall
tomas(a)elmelid.se   per(a)elmelid.se
0413-55 99 32   0413-55 99 35
Boss, Blås & Stråk   Butikschef, Trummor, PA
    11:00 - 16:30
     
Uffe Nilsson   Oscar Qwarfordt
uffe(a)elmelid.se   oscar(a)elmelid.se
0413-55 99 39   0413-55 99 36
Gitarr, Bas   PA, Klaviatur, Studio
     
     
Andy Reis   Kristian Svensson
andy(a)elmelid.se   kristian(a)elmelid.se
0413-55 99 37   0413-55 99 30
Studio   Service, Elektroniktekniker
     
     
Micke Ödegården   Jonas Sjölin
micke(a)elmelid.se   jonas(a)elmelid.se
0413-55 99 38   0413-55 99 31
Trummor   Säljare
     
     
   
   
   
   
   
     Sedan 1960 har vi servat Skånes musiker med instrument och teknik.
Hos oss hittar du ett brett sortiment av musikinstrument.

Vår butik på 1000 kvadratmeter innehåller allt du behöver oavsett om du är professionell eller blivande musiker.

Förutom försäljning har vi dessutom uthyrning av instrument, sånganläggningar mm.
Kontakta oss gärna för mer information om våra installationer i kyrkor och andra offentliga miljöer.

Vi har tillsammans med 12 andra, också fristående butiker startat Order Music Sweden. Detta samarbete ger dig som kund en rad fördelar, som t ex ett mer kraftfullt sortiment till ännu mer konkurrenskraftiga priser. www.ordermusic.se är vår gemensamma webshop där du tryggt kan E-handla.


Leverantörsvilkor

Leverantörer till Elmelid Musik uppmanas att uppge beställningsnummer på faktura och följesedlar. Utelämnat IN-nummer kan medföra försenad betalning. Evt. dröjsmålsränta och dröjsmålsavgift accepteras icke.

Betalningstid är normalt 30 dagar. Den leverantör som kräver kortare betalningstid skall ovillkorligen meddela detta i samband med beställning av varan / tjänsten. Om ingen sådan överenskommelse nåtts, accepteras varken dröjsmålränta eller d:o avgift, förutsatt att vi betalt inom 30 dagar.

Dröjsmålsavgifter accepteras inte heller om fakturan inte kommit oss tillhanda.

Gods som kommer till oss i skadat skick, skall ersättas av leverantören.

Besök av obokade säljare undanbedes.


Garantivillkor

Garanti gäller vid fabrikationsfel. Garantin gäller inte vid felaktigt handhavande, eller om apparaten är öppnad (eller omprogramerad) av en av oss icke auktoriserad servicetakniker. Transporter sker på köparens egen risk.


Återköp

Ångervecka tillämpas inte. Säljaren har ingen skyldighet att återbetala av köparen erlagd likvid eller bytesvara, om inget annat skriftligen medgivits. Återköp kan i vissa fall accepteras varvid hyra alltid debiteras. Normalt kan en vara i absolut nyskick återköpas inom 10 dagar till 92% av köpeskillingen.